"Patiala" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
('''Patiala''' sī Ìn-tō pak-pō͘ Punjab tē-hng tang-lâm-pō͘ ê siâⁿ-chhī, mā sī khah-chá Patiala Kok ê siâⁿ-chhī. {{stub}} Category… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
 
'''Patiala''' sī [[Ìn-tō͘]] pak-pō͘ [[Punjab]] tē-hng tang-lâm-pō͘ ê siâⁿ-chhī, mā sī khah-chá [[Patiala Kok]] ê siâⁿ-chhī.
 
{{stub}}