"1900 nî" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
BOT: Ka-thiam Wikidata P569/P106/P27/P39 chu-liāu
~ (BOT: Ka-thiam Wikidata P570/P106/P27/P39 chu-liāu)
~ (BOT: Ka-thiam Wikidata P569/P106/P27/P39 chu-liāu)
* [[3 goe̍h 13 ji̍t]]: [[Giorgos Seferis]], Hi-lia̍p si-jîn.
* [[4 goe̍h 11 ji̍t]]: [[Márai Sándor]], Magyar-kok chok-ka, kì-chiá ([[1989 nî]] kòe-sin)
* [[4 goe̍h 28 ji̍t]]: [[Chhòa Chí-siân]]. [[1958 nî]] kòe-sin.
* [[5 goe̍h 28 ji̍t]]: [[Park Hon-yong]], Pak Tiâu-sián chèng-tī-chiá.
* [[6 goe̍h 17 ji̍t]]: [[Martin Bormann]], Nazi Tek-kok chèng-tī-chiá. Nazi Tek-kok Kok-hōe gī-oân. [[1945 nî]] kòe-sin.
* [[7 goe̍h 29 ji̍t]]: [[Eyvind Johnson]], Sūi-tián chok-ka.
* [[10 goe̍h 7 ji̍t]]: [[Heinrich Himmler]], Tek-kok chèng-tī-chiá. Weimar Kiōng-hô Kok-hōe gī-oân. [[1945 nî]] kòe-sin.
=== Bô ji̍t-kî ===
* [[Siā Kéng-hûn]]. [[1969 nî]] kòe-sin.
== Kòe-sin ==
* [[4 goe̍h 5 ji̍t]]: [[Joseph Bertrand]], Hoat-kok sò͘-ha̍k-ka. [[1822 nî]] chhut-sì.