"1911 nî" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
BOT: Ka-thiam Wikidata P569/P106/P27/P39 chu-liāu
~ (BOT: Ka-thiam Wikidata P569/P106/P27/P39 chu-liāu)
~ (BOT: Ka-thiam Wikidata P569/P106/P27/P39 chu-liāu)
* [[1 goe̍h 11 ji̍t]]: [[Suzuki Zenkô]], Ji̍t-pún chèng-tī-chiá. Ji̍t-pún siú-siòng. [[2004 nî]] kòe-sin.
* [[2 goe̍h 6 ji̍t]]: [[Ronald Reagan]], Bí-kok chèng-tī-chiá.
* [[4 goe̍h 8 ji̍t]]: [[Melvin Calvin]], Bí-kok hòa-ha̍k-ka. [[1997 nî]] kòe-sin.
* [[5 goe̍h 27 ji̍t]]: [[Hubert Humphrey]], Bí-kok chèng-tī-chiá. Bí-kok Hù-chóng-thóng. [[1978 nî]] kòe-sin.
* [[6 goe̍h 20 ji̍t]]: [[Czesław Miłosz]]
* [[6 goe̍h 25 ji̍t]]: [[William Howard Stein]], Bí-kok seng-bu̍t-ha̍k-ka. [[1980 nî]] kòe-sin.
* [[7 goe̍h 5 ji̍t]]: [[Georges Pompidou]], Hoat-kok chèng-tī-chiá.
* [[8 goe̍h 6 ji̍t]]: [[Lucille Ball]], Bí-kok ián-oân.