"Sunni" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
 
'''Sunni''' sī [[Islam-kàu]] ê chi̍t kàu-phài, in jīn [[Muhammad]] ê tiūⁿ-lâng [[Abu Bakr]] chò Muhammad ê chiàⁿ kè-sêng-chiá.
 
== Siong-koan ==
* [[Shia-phài]]
 
{{stub}}