"Hái-hong-koān" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

'''Hái-hong-koān''' (海豐縣) sī Tiong-kok Kńg-tang-séng Soàⁿ-boé-chhī ê chi̍t ê koān. {{Kńg-tang ê hêng-chèng-khu}} Category:Soà… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
('''Hái-hong-koān''' (海豐縣) sī Tiong-kok Kńg-tang-séng Soàⁿ-boé-chhī ê chi̍t ê koān. {{Kńg-tang ê hêng-chèng-khu}} Category:Soà… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
(Mò̤ chă)
匿名使用者