"Toā-hn̂g-khu" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

'''Toā-hn̂g-khu''' (大園區) sī Tâi-oân Thô-hn̂g-chhī ê 1 ê khu. {{Thô-hn̂g-chhī}} Category:Thô-hn̂g-chhī… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
('''Toā-hn̂g-khu''' (大園區) sī Tâi-oân Thô-hn̂g-chhī ê 1 ê khu. {{Thô-hn̂g-chhī}} Category:Thô-hn̂g-chhī… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
(Mò̤ chă)
匿名使用者