"Kong-koán-hiong" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
('''Kong-koán-hiong''' sī Tâi-oân Biâu-le̍k-koān ê 1-ê hiong. {{stub}} {{Biâu-le̍k-koān}} {{Tiong-káng-khe liû-he̍k}} Lūi-pia̍t:Biâu-l… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
無編輯摘要
 
{{stub}}
{{Biâu-le̍k-koān}}
 
{{Tiong-káng-khe liû-he̍k}}
[[Lūi-pia̍t:Biâu-le̍k-koān]]
匿名使用者