"Se-ô͘-hiong" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

'''Se-ô͘-hiong''' sī Tâi-oân Biâu-le̍k-koān ê 1-ê hiong. {{stub}} {{Biâu-le̍k-koān}} Lūi-pia̍t:Biâu-le̍k-koān ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
('''Se-ô͘-hiong''' sī Tâi-oân Biâu-le̍k-koān ê 1-ê hiong. {{stub}} {{Biâu-le̍k-koān}} Lūi-pia̍t:Biâu-le̍k-koān ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
(Mò̤ chă)
匿名使用者