"Willard Libby" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
机器人:变更分类Nobel hòa-ha̍k ti̍t-chióng-jîn为Hòa-ha̍k Nobel tit-chióng-jîn
(new article page)
 
~ (机器人:变更分类Nobel hòa-ha̍k ti̍t-chióng-jîn为Hòa-ha̍k Nobel tit-chióng-jîn)
[[File:Willard Libby.jpg|right|225px|thumb|Willard Libby]]
'''Willard Frank Libby''' ({{bd|1908 nî|12 goe̍h 17 ji̍t|1980 nî|9 goe̍h 8 ji̍t|L}}) sī chi̍t ūi [[Bí-kok]] ê [[hòa-ha̍k-ka]]. I mā-sī [[1960 nî]] [[Nobel Hòa-ha̍k Chióng]] ê ti̍t-chióng-jîn; i ti̍t-chióng ê lí-iû sī ''{{lang|en|for his method to use carbon-14 for age determination in archaeology, geology, geophysics, and other branches of science}}''.
{{stub}}
 
[[Lūi-pia̍t:Bí-kok hòa-ha̍k-ka]]
[[Lūi-pia̍t:Nobel hòaHòa-ha̍k ti̍tNobel tit-chióng-jîn]]
[[Lūi-pia̍t:Bí-kok Nobel ti̍t-chióng-jîn]]
 
 
{{stub}}