"1900 nî" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
BOT: Ka-thiam Wikidata P569/P106/P27/P39 chu-liāu
~ (BOT: Ka-thiam Wikidata P569/P106/P27/P39 chu-liāu)
~ (BOT: Ka-thiam Wikidata P569/P106/P27/P39 chu-liāu)
* [[3 goe̍h 8 ji̍t]]: [[Howard Aiken]], Bí-kok bu̍t-lí-ha̍k-ka.
* [[3 goe̍h 13 ji̍t]]: [[Giorgos Seferis]], Hi-lia̍p si-jîn.
* [[3 goe̍h 19 ji̍t]]: [[Frédéric Joliot-Curie]], Hoat-kok bu̍t-lí-ha̍k-ka. [[1958 nî]] kòe-sin.
* [[4 goe̍h 11 ji̍t]]: [[Márai Sándor]], Magyar-kok chok-ka, kì-chiá ([[1989 nî]] kòe-sin)
* [[4 goe̍h 28 ji̍t]]: [[Chhòa Chí-siân]]. [[1958 nî]] kòe-sin.