"Kó͘-lâu-khu (Hok-chiu)" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ (唐吉訶德的侍從 sóa Kó͘-lâu-khu (Hok-chiu-chhī) chit ia̍h khì Kó͘-lâu-khu (Hok-chiu)
無編輯摘要
 
'''Kó͘-lâu-khu''' ({{lang|zh-tw|鼓樓區}}) sī [[Tiong-kok]] [[Hok-kiàn-séng]] [[Hok-chiu-chhī]] ê chi̍t-ê khu.
 
{{Hok-kiàn ê hêng-chèng-khu}}
{{Hokkian Hengchengkhu}}
[[Category:Hok-chiu-chhī]]
匿名使用者