"Sai Ujimqin Kî" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

'''Sai Ujimqin Kî''' (Bông-kó͘-gí: {{MongolUnicode|ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ<br> ᠤᠵᠤᠮᠤᠴᠢᠨ<br> ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ}}, Hàn-gí: 西烏珠穆沁… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
('''Sai Ujimqin Kî''' (Bông-kó͘-gí: {{MongolUnicode|ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ<br> ᠤᠵᠤᠮᠤᠴᠢᠨ<br> ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ}}, Hàn-gí: 西烏珠穆沁… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
(Mò̤ chă)
匿名使用者