"Hồ Quý Ly" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
唐吉訶德的侍從 sóa Ô͘ Kùi-lî chit ia̍h khì Hồ Quý Ly
('''Ô͘ Kùi-lî''' (胡季犛, Oa̍t-lâm-gí: Hồ Quý Ly, {{bd|1336 nî||?||}}) sī Oa̍t-lâm Ô͘-tiâu ê khai-kok hông-tè. Category:Oa̍t-lâ... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
~ (唐吉訶德的侍從 sóa Ô͘ Kùi-lî chit ia̍h khì Hồ Quý Ly
10,793

次編輯