"Hồ Quý Ly" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
'''Ô͘Hồ Kùi-lîQuý Ly''' (胡季犛, [[Oa̍t-lâm-gí]]:''Ô͘ Hồ Quý LyKùi-lî'', {{bd|1336 nî||?||}}) sī [[Oa̍t-lâm]] [[Hồ Tiâu]] ê khai-kok hông-tè.
 
{{Hồ Tiâu hông-tè}}
[[Category:Oa̍t-lâmHồ Tiâu jînhông-bu̍t]]
[[Category:Ô͘--sī]]
匿名使用者