"1759 nî" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
BOT: Chiàu Q2662144 ê P585 kì-lio̍k
~ (BOT: Chiàu Q2741307 ê P585 kì-lio̍k)
~ (BOT: Chiàu Q2662144 ê P585 kì-lio̍k)
 
== Sū-kiāⁿ ==
 
* [[4 goe̍h 13 ji̍t]]: Eng-kok kap Hoat-kok phah [[Bergen Chiàn-tò͘]].
* [[7 goe̍h 23 ji̍t]]: [[Phó͘-kok]] kap [[Lō͘-se-a]] khí [[Kay Chiàn-tò͘]].
* [[8 goe̍h 12 ji̍t]]: [[Phó͘-kok]] kap [[Lō͘-se-a]] kiam [[Ò-tē-lī]] phah [[Kunersdorf Chiàn-tò͘]].
* [[8 goe̍h 19 ji̍t]]: Eng-kok kap Hoat-kok phah [[Lagos Chiàn-tò͘]].
* [[9 goe̍h 10 ji̍t]]: Eng-kok kap Hoat-kok ê kun-tūi phah [[Pondicherry Chiàn-tò͘]].
* [[9 goe̍h 10 ji̍t]]: Sūi-tián kap Phó͘-kok khí [[Frisches Haff Chiàn-tò͘]].
* [[9 goe̍h 13 ji̍t]]: Eng-kok kap Hoat-kok phah [[Abraham Pêⁿ-po͘ Chiàn-tò͘]].
* [[11 goe̍h 25 ji̍t]]: [[Tāi-eng Tang Ìn-tō͘ Kong-si]], [[Hô-lân Tang-ìn-tō͘ Kong-si]], kap [[Bengal]] chāi-tē sè-le̍k khí [[Chinsurah Chiàn-tò͘]].
* [[12 goe̍h 3 ji̍t]]: Ò-tē-lī kap Phó͘-ló͘-sū phah [[Meissen Chiàn-tò͘]].
 
=== Bô ji̍t-kî ===
 
== Chhut-sì ==
* [[8 goe̍h 27 ji̍t]]: [[Chamaraja Wodeyar 8-sè]], Mysore Ông-kok lâng. Mysore ê Maharaja. [[1776 nî]] kòe-sin.