"Main Hô" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ (唐吉訶德的侍從 iōng choán-ia̍h sóa ia̍h-bīn Main Kang kòe Main Hô
無編輯摘要
 
[[File:Würzburg Löwenbrücke.jpg|right|275px|thumb|Tī [[Würzburg]] ê Main Kang]]
'''Main Kang''' ([[Tek-bûn]]: {{lang|de|''Main''}}) sī chi̍t tiâu tī [[Tek-kok]] kéng-lāi ê [[hô-chhoan]]. Lâu keng-kòe [[Bayern]], [[Baden-Württemberg]] kap [[Hessen]], tn̂g-tō͘ lóng-chóng 524 kong-lí, chòe-āu tī [[Mainz]] lâu-ji̍p [[Rhein Kang]].
[[Category:Tek-kok ê khe]]
21,024

次編輯