"Tiong-ha̍k (khu-pia̍t)" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
('''Tiong-ha̍k''' ū khó-lêng sī chí: * Jī-téng ha̍k-hāujī-téng kàu-io̍k ** Tiong-téng ha̍k-hāu (Eng-gí: ''middle school''), jī-té… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
無編輯摘要
'''Tiong-ha̍k''' ū khó-lêng sī chí:
 
* [[Jī-téngkip ha̍k-hāu]] iā [[jī-téngkip kàu-io̍k]]
** [[Tiong-téngkip ha̍k-hāu]] (Eng-gí: ''middle school''), jī-téngkip ê thâu pòaⁿ tōaⁿ
* [[Tiong-kok]] ê ha̍k-būn