"Hui-chiu" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
{{iau-boe-sia}}
 
== Kok-ka kap niá-thó· ==
Hui-chiu ē thang pun chò [[Tang Hui-chiu]], [[Tiong Hui-chiu]], [[Pak Hui-chiu]], [[Lâm Hui-chiu]], [[Se Hui-chiu]] 5 ê pō͘-hūn.
 
=== [[Tang Hui-chiu]] ===
 
== Kok-ka kap i-lāi-tē ==
* {{flagcountry|Burundi}}
* {{flagcountry|Djibouti}}
* {{flagcountry|Tanzania}}
* {{flagcountry|Uganda}}
 
=== [[Tiong Hui-chiu]] ===
 
* {{flagcountry|Cameroon}}
* {{flagcountry|Democratic Republic of the Congo}}
* {{flagcountry|São Tomé and Príncipe}}
* {{flagcountry|Central African Republic}}
 
=== [[Pak Hui-chiu]] ===
 
* {{flagcountry|Algeria}}
* [[Ceuta]] ([[Se-pan-gâ]] ê)
* {{flagcountry|Sudan}}
* {{flagcountry|Tunisia}}
 
=== [[Lâm Hui-chiu]] ===
 
* {{flagcountry|Angola}}
* {{flagcountry|Botswana}}
* {{flagcountry|Zambia}}
* {{flagcountry|Zimbabwe}}
 
=== [[Se Hui-chiu]] ===
 
* {{flagcountry|Benin}}
* {{flagcountry|Burkina Faso}}
匿名使用者