"Hui-chiu" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
Hui-chiu ē thang pun chò [[Tang Hui-chiu]], [[Tiong Hui-chiu]], [[Pak Hui-chiu]], [[Lâm Hui-chiu]], [[Se Hui-chiu]] 5 ê pō͘-hūn.
 
== Kok-ka kap i-lāi-tē ==
* {{flagcountry|Burundi}}
* {{flagcountry|Djibouti}}
* {{flagcountry|Central African Republic}}
* {{flagcountry|Algeria}}
* [[Ceuta]] ([[Se-pan-gâ]] ê)
* {{flagcountry|Egypt}}
* {{flagcountry|South Sudan}}
* {{flagcountry|Libya}}
* [[Melilla]] ([[Se-pan-gâ]] ê)
* {{flagcountry|Morocco}}
* [[Sai Sahara]]
* {{flagcountry|Sahrawi Arab Democratic Republic}} (pō͘-hūn sêng-jīn)
* {{flagcountry|Sudan}}
* {{flagcountry|Mozambique}}
* {{flagcountry|Namibia}}
* [[Réunion]] ([[Hoat-kok]] ê)
* {{flagcountry|Swaziland}}
* {{flagcountry|Zambia}}
* {{flagcountry|Nigeria}}
* {{flagcountry|Senegal}}
* [[Saint Helena]] ([[Liân-ha̍p Ông-kok]] ê)
* {{flagcountry|Sierra Leone}}
* {{flagcountry|Chad}}
* {{flagcountry|Togo}}
== I-lāi-tē ==
* {{flagcountry|Canary Islands}} ([[Se-pan-gâ]] ê)
* [[{{flagcountry|Ceuta]]}} ([[Se-pan-gâ]] ê)
* [[{{flagcountry|Melilla]]}} ([[Se-pan-gâ]] ê)
* {{flagcountry|Madeira}} ([[Phû-tô-gâ]] ê)
* {{flagcountry|British Indian Ocean Territory}} ([[Liân-ha̍p Ông-kok]] ê)
* {{flagcountry|Mayotte}} ([[Hoat-kok]] ê)
* [[{{flagcountry|Réunion]]}} ([[Hoat-kok]] ê)
* [[{{flagcountry|Saint Helena]], Ascension and Tristan da Cunha}} ([[Liân-ha̍p Ông-kok]] ê)
 
{{Tāi-lio̍k}}
匿名使用者