"Tiong-téng ha̍k-hāu" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
 
{{redirect|Tiong-ha̍k}}
 
'''Tiong-téng ha̍k-hāu''' ([[Eng-gí]]: ''secondary school'' "chhù-kip ha̍k-hāu"), he̍k-chiá kiò '''tiong-ha̍k-hāu''' iā '''tiong-ha̍k''' (-o̍h), sī thê-kiong [[tiong-kipténg kàu-io̍k]] ê ki-koan. Ū-ê só͘-chāi tiong-téng thang thiah chò chho͘-téngkip tiong-kipténg kap ko-téngkip tiong-kipténg nn̄g tōaⁿ, pí-lūn tī Bí-kok ū hun [[tiong-ha̍k-hāu]] kap [[ko-ha̍k-hāu (Pak Bí-chiu)|ko-ha̍k-hāu]].
 
== Iōng-gí ==
Tī Tang-iûⁿ kok-ka, pí-lūn [[Ji̍t-pún]], it-poaⁿ sī sú-iōng Hàn-jī-sû "tiong-téng ha̍k-hāu" (中等学校) iā "tiong-ha̍k-hāu" (中学校), tùi-èng Pak Bí-chiu-sek ê ''high school'' ("ko-ha̍k-hāu"). Tī Bí-kok, Tiong-kipténg ha̍k-hāu thang hun nn̄g tōaⁿ, thâu tōaⁿ hō chò ''middle school'' ("tiong-kip ha̍k-hāu") iā ''junior high school'' ("chho͘chiân-téng ko-kip ha̍k-hāu"), āu tōaⁿ kiò ''high school'' ("ko-kip ha̍k-hāu") iā ''senior high school'' ("koāu-téng ko-kip ha̍k-hāu").
 
{{stub}}
 
[[Category:Ha̍k-hāu]]
[[Lūi-pia̍t:Tiong-kipténg ha̍k-hāu]]