"Jaws" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
('''''Jaws''''' sī 1975 nî ê Bí-kok chhiⁿ-chhoah tiān-iáⁿ (''thriller film''), Steven Spielberg kàn-tok, kái-pian chū 1974 nî Peter Benchle… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
 
{{italic}}
'''''Jaws''''' sī 1975 nî ê [[Bí-kok]] [[chhiⁿ-chhoah tiān-iáⁿ]] (''thriller film''), [[Steven Spielberg]] kàn-tok, kái-pian chū 1974 nî [[Peter Benchley]] ê kâng-miâ siáu-soat.