"Tang Nusa Tenggara Séng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

thumb|Tang Nusa Tenggara ê só͘-chāi. '''Tang Nusa Tenggara''' ({{lang-id|Nusa Tenggara Timur}}) sī Ìn-nî ê chi̍t-… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
thumb|Tang Nusa Tenggara ê só͘-chāi. '''Tang Nusa Tenggara''' ({{lang-id|Nusa Tenggara Timur}}) sī Ìn-nî ê chi̍t-… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
(Mò̤ chă)
匿名使用者