"Ín-kù-tiám" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
 
 
'''Ín-kù-tiám''' sī chi̍t lūi [[phiau-tiám hû-hō]], it-poaⁿ chiâⁿ tùi, ēng lâi piáu-hiān kóng-ōe, ín-kù, ia̍h te̍k-pia̍t ê [[phiàn-gí]].
 
== Pe̍h-ōe-jī ==
Tī [[Pe̍h-ōe-jī]] it-poaⁿ sī ēng óa Eng-gí-sek ê ín-kù-tiám.
 
{{stub}}