"Bering Hái" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
('''Bering Hái''' sī Thài-pêng-iû ê chi̍t hūn, óa tī Pak Bí-chiu kap A-chiu ê tiong-ng, Aleut Kûn-tó í pak ê só͘-chāi. Hài ê pak-p… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
 
'''Bering Hái''' sī [[Thài-pêng-iûⁿ]] ê chi̍t hūn, óa tī [[Pak Bí-chiu]] kap [[A-chiu]] ê tiong-ng, [[Aleut Kûn-tó]] í pak ê só͘-chāi. Hài ê pak-pêng khah é ê pō͘-hūn sī [[Bering Hái-kiap]].
 
{{stub}}