"Ho͘-khip (seng-lí-ha̍k)" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
Seng-lí-ha̍k kóng ê '''ho͘-khi''' (Eng-gí: ''respiration'') sī tēng-gī chò kā gōa-kháu khoân-kéng ê sng-sò͘ sàng ji̍p cho͘-chit (se… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
無編輯摘要
 
[[Seng-lí-ha̍k]] kóng ê '''ho͘-khikhip''' ([[Eng-gí]]: ''respiration'') sī tēng-gī chò kā gōa-kháu khoân-kéng ê [[sng-sò͘]] sàng ji̍p [[cho͘-chit (seng-lí-ha̍k)|cho͘-chit]] lāi-té ê [[sè-pau]], kiam tò-péng hong-hiòng sàng chhut [[jī-sng-hòa thòaⁿ-sò͘]] ê kòe-têng.
 
Seng-lí-ha̍k ê ho͘-khip tùi [[seng-hòa-ha̍k]] chân-kip ê [[sè-pau ho͘-khip]] lâi kóng sī pì-iàu--ê, chóng-sī in nn̄g-ê sī bô kâng ê kòe-têng. Sè-pau ho͘-khip sī hoat-seng tī kò-pia̍t sè-pau lāi-bīn, seng-lí-ha̍k ê ho͘-khip sī hoat-seng tī kui-ê kò-thé sin-thé ê kòe-têng.