"Tensyôin" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
 
Tē 1 chōa:
[[File:Tensyoin.jpg|right|225px|thumb|Tensyôin.]]
'''Tensyôin''' ({{lang|ja|天璋院}}; 1836/02/05-1883/11/20), [[Hô-ló-oē]] ê [[tha̍k-chheh-im]] tha̍k-chò '''Thian-chiong-īⁿ''', mā hō-chò '''Atuko''' ({{lang|ja|篤子}}), sī [[Tokugawa Iesada]] ({{lang|ja|德川家定}}) ê [[bó|bó͘]], mā sī [[Ji̍t-pún]] [[Edo bō͘-hú]] ê tē 13 uī [[Cheng-î Tāi-chiong-kun]] [[Tokugawa Iesada]] ({{lang|ja|德川家定}}) ê [[bó|bó͘]].
 
I ê lāu-pē [[Simazu Tadatake]]({{lang|ja|島津忠剛}}) sī [[Satuma-phoan]] [[Simazu--sī]] ê ka-cho̍k siú-líng.