"Crocodylidae" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
}}
 
'''Crocodylidae''' sī [[kho̍k-hî]] lāi-bīn ê chi̍t [[kho (hun-lūi-ha̍k)|kho]]. Pún kho ēiáu koh tī--leh ê chéng-lūi ē-tàng pun chò nn̄g-ê a-kho, [[Crocodylinae]] kap [[Tomistominae]], āu-piah hit khoán mā ū lâng jīn-ûi ài pun tī [[Gavialidae]] kho ē-té.
 
{{stub}}