"Chong-kàu" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~無編輯摘要
無編輯摘要
[[File:ReligijneSymbole.svg|thumb]]
'''Chong-kàu''' sī in-ūi tùi [[sîn]], [[Siōng-tè]], chhiau-thoat ê [[chûn-chāi]], sîn-sèng ê mi̍h téng-téng ê [[sìn-gióng]], hō·-siōng kiat-ha̍p (hām chhiau-thoat ê tùi-siōng ê koan-hē), saⁿ-kap oa̍h-tōng (pí-lūn lé-pài téng-téng), sán-seng chè-tō· kap cho·-chit ([[biō-sī]], [[kàu-hoē]] téng-téng), che kui-ê thāi-tō·, koan-hē, cho·-chit ê chóng-chheng.
 
Chong-kàu chit-ê sû, sī tùi [[Ji̍t-gí]] [[Hàn-jī]]-sû khip-siu--lâi-ê, nā goân-té ê Ji̍t-gí-sû, sī [[Ji̍t-pún]] tī [[bō·-hú]] boé-kî, hām [[Bí-kok]] chhiam thong-siong tiâu-iok ê sî-chūn, ūi-tio̍h si̍t-chè ê su-iàu, tùi [[Eng-gí]] ''religion'' só· chò ê hoan-e̍k.