"Pûi-thó͘ Ge̍h-bâi" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
('''Pûi-thó͘ Ge̍h-bâi''' (Eng-gí: ''Fertile Crescent'') sī chá-kî jîn-lūi bûn-bêng kap lông-gia̍p hoat-ta̍t ê ge̍h-bâi-hêng tē-khu, tang-tiong… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
無編輯摘要
[[File:Fertile Crescent map.png|thumb|Pûi-thó͘ Ge̍h-bâi tē-khài ê hoān-ûi.]]
'''Pûi-thó͘ Ge̍h-bâi''' ([[Eng-gí]]: ''Fertile Crescent'') sī chá-kî jîn-lūi bûn-bêng kap lông-gia̍p hoat-ta̍t ê ge̍h-bâi-hêng tē-khu, tang-tiong hâm [[Nî-lô-hô]], kap [[Euphrates Hô]] kiam [[Tigris Hô]] keng-kòe ê só͘-chāi.