"Ji̍t-pún-kun" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
Sunshine678 thó-lūn | kòng-hiàn
right|200px|thumb|Ji̍t-pún Lio̍k-kun Kî-á File:Naval Ensign of Japan.svg|right|200px|thumb|Ji̍t-pún Hái-… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
 
Sunshine678 thó-lūn | kòng-hiàn
無編輯摘要
Tē 1 chōa:
[[File:War flag of the Imperial Japanese Army.svg|right|200px|thumb|Ji̍t-pún Lio̍k-kun Kî-á]]
[[File:Naval Ensign of Japan.svg|right|200px|thumb|Ji̍t-pún Hái-kun Kî-á]]
'''Ji̍t-pún-kun''' (日本軍), kán-chheng '''Ji̍t-kun''' (日軍), kógnkóng-gī-siōng sī chí [[Ji̍t-pún]] ê kok-ka kun-tūi, m̄-koh thong-siông sī teh kóng Tāi Ji̍t-pún Tè-kok ê kun-tūi, pau-hâm [[Tāi Ji̍t-pún Tè-kok Lio̍k-kun|Ji̍t-pún Lio̍k-kun]] kap [[Tāi Ji̍t-pún Tè-kok Hái-kun|Ji̍t-pún Hái-kun]], mā hō-chò '''Hông-kun''' (皇軍), tāi-piáu [[Thian-hông]] thóng-léng ê kun-tūi.
[[Category:Ji̍t-pún-kun| ]]
[[Category:Thài-pêng-iûⁿ Chiàn-cheng]]
11,927

次編輯