"Sam-oan-hiong" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
('''Sam-oan-hiong''' sī Tâi-oân Biâu-le̍k-koān ê 1-ê hiong. {{stub}} {{Biâu-le̍k-koān}} {{Tiong-káng-khe liû-he̍k}} Lūi-pia̍t:Biâu-le̍... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
無編輯摘要
 
{| class="wikitable" style="clear:right; float:right; margin: 0em 0em 1em 1em; width: 300px; background:#ffffff"
|+ <big>Sam-oan-hiong<br/>三灣鄉<br/>Sâm-vân-hiông</big>
|-
|align="center" colspan="2"|[[File:Byouritu-sanwankyou.svg|250px|Sam-oan-hiong]]
|-
!colspan="2" style="background: #f0f0f0"| Ki-pún chu-liāu
|-
|[[Jîn-kháu]]
|6,720 <small>([[2018 nî 3 goe̍h]])</small>
|-
|Hō͘-sò͘
|2,402
|-
|[[Biān-chek]]
|52.2964 [[km²]]
|-
!colspan="2" style="background: #f0f0f0"| Hêng-chéng koán-lí
|-
|Téng-kip
|[[Hiong]]
|-
|Hiong-tiúⁿ
|[[Un Chì-kiông]]
|-
|Téng-koân
|[[Biâu-le̍k-koān]]
|-
|Ē-té
|8 chhun
|-
|}
'''Sam-oan-hiong''' sī [[Tâi-oân]] [[Biâu-le̍k-koān]] ê 1-ê [[hiong]].
==Hêng-chèng tan-ūi==
Sam-oan-hiong ū 8 ê chhun:
{| border="2" class="wikitable" cellpadding="2" cellspacing="0" align="center"
| style="background:#FA8000" | <font size="-1">'''Sam-oan-hiong'''</font>
|-----
| align="left" | <div style="position: relative;font-size:100%">
[[File:Sanwan villages.svg|450px]]
{{Image label|x=370|y=120|text=[[Tíng-liâu-chhun]]}}
{{Image label|x=305|y= 68|text=[[Tâng-kiàⁿ-Chhun|Tâng-<br/>kiàⁿ-chhun]]}}
{{Image label|x=205|y= 52|text=[[Lāi-oan-chhun (Sam-oan-hiong)|Lāi-oan-<br/>chhun]]}}
{{Image label|x=240|y=100|text=[[Sam-oan-chhun|Sam-oan-<br/>chhun]]}}
{{Image label|x=197|y=155|text=[[Pak-po͘-chhun|Pak - po͘ - chhun]]}}
{{Image label|x=100|y=185|text=[[Éng-hô-chhun]]}}
{{Image label|x=90|y=235|text=[[Toā-pîng-chhun|Toā-<br/>pîng-<br/>chhun]]}}
{{Image label|x=200|y=295|text=[[Toā-hô-chhun (Sam-oan-hiong)|Toā-hô-chhun]]}}
</div>
|}
 
{{stub}}
59

次編輯