"Lī-chú-hòa" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
('''Lî-chú-hòa''' (eng. ''ionization'' ia̍h ''ionisation'') sī chi̍t lia̍p goân-chú ia̍h hun-chú keng-kòe ka-thiam ia̍h sit-khì ti… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
無編輯摘要
'''Lî-chú-hòa''' ([[Eng-gí|eng.]] ''ionization'' ia̍h ''ionisation''), he̍k-chiá kóng '''tiān-lî''', sī chi̍t lia̍p [[goân-chú]] ia̍h [[hun-chú]] keng-kòe ka-thiam ia̍h sit-khì [[tiān-chú]], kái chò hù-tiān-hô ia̍h chiàⁿ-tiān-hô, piàn chò sī [[lî-chú]] ê kòe-têng. Che tiāⁿ kap kî-tha ê [[hòa-ha̍k piàn-hòa]] chò-hóe hoat-seng.
 
{{stub}}