"Lī-chú-hòa" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ A-lú-mih iōng choán-ia̍h sóa ia̍h-bīn Lī-chú-hòa kòe Lî-chú-hòa
無編輯摘要
Tē 1 chōa:
'''-chú-hòa''' ([[Eng-gí|eng.]] ''ionization'' ia̍h ''ionisation''), he̍k-chiá kóng '''tiān-lî''', sī chi̍t lia̍p [[goân-chú]] ia̍h [[hun-chú]] keng-kòe ka-thiam ia̍h sit-khì [[tiān-chú]], kái chò hù-tiān-hô ia̍h chiàⁿ-tiān-hô, piàn chò sī [[lî-chú]] ê kòe-têng. Che tiāⁿ kap kî-tha ê [[hòa-ha̍k piàn-hòa]] chò-hóe hoat-seng.
 
{{stub}}