"Cult" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
無編輯摘要
[[Eng-gí]] ê '''''cult''''' chit jī sī chípiáu-sī chi̍t kûn chong-kàu, cheng-sîn, ia̍h sī tiat-ha̍k sìn-gióng sèng-chit ê thoân-thé, he̍k-chiá sī chípiáu-sī tùi it-tēng tùi-siòng ia̍h bo̍k-phiau ū kiông-tông hèng-chhù ê chi̍t kûn lâng.
 
== Sú-iōng kap hoan-e̍k ==