"Cult" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
無編輯摘要
Tē 2 chōa:
 
== Sú-iōng kap hoan-e̍k ==
''Cult'' ū khì-hiâm ê ì-sù, tiāⁿ sī gōa-lâng tùi bó͘ chi̍t kûn te̍k-sû kui-tiâu ia̍h si̍t-chok thoân-thé ê chheng-ho͘. Tī chong-kàu ê lí-lō͘ ē-té ''cult'' khah giâm-keh lâi hoan-e̍k than tùi-tâng chò '''sió-chong-phài''' ([[Hân-gí|hân.]] 小宗派); nā chham-khó [[Hôa-gí]] ê koàn-sì, chit jī thang hoan-e̍k chò "[[siâ-kàu]]".
 
{{stub}}