"Hōng-hông" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

thumb|right|200px|Hōng-hông '''Hōng-hông''' sī Tiong-kok thoân-soat lāi-bīn ê chi̍t chióng tōng-bu̍t. [… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
thumb|right|200px|Hōng-hông '''Hōng-hông''' sī Tiong-kok thoân-soat lāi-bīn ê chi̍t chióng tōng-bu̍t. [… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
(Mò̤ chă)
匿名使用者