"Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
:''Chia kài-siāu chit-má it-poaⁿ kóng ê kok-ka Tiong-kok, nā hâm-hô͘ ê "Tiong-kok" khài-liām, khòaⁿ [[Tiong-kok (iōng-gí)]].''
{{Infobox Country
|Kok-miâ name = Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok
|Kok-miâ gôan-bûn native_name = 中华人民共和国
|Kok-kî image_flag = Flag of the People's Republic of China.svg
|Kok-hui image_coat = National Emblem of the People's Republic of China.svg
|Chu-kùmotto =
|Kok-koa national_anthem = [[Gī-ióng-kun chìn-hêng-khek]]<center>[[File:March_of_the_Volunteers_instrumental.ogg]]</center>
|Tē-tô͘ image_map = LocationPRChina.svg
|Siú-to͘capital = [[Pak-kiaⁿ]]
|largest_settlement=[[Siōng-hái]]
|koaⁿ-hong gí-giân official_languages= [[Hàn-gí]] [[Phó͘-thong-ōe]]
|Bīn-chek area_km2 = 9,634,057
|Bīn-chek pâi-miâ = 4
|Jîn-kháu area_rank = 13,6782 bān4
|population_census = 13,6782 bān
|Jîn-kháu nî = 2014
|population_census_year = 2014
|Jîn-kháu pâi-miâ = 1
|population_census_rank = 1
|Jîn-kháu bi̍t-tō͘ = 141
|population_density = 141
|Jîn-kháu bi̍t-tō͘ nî = 2014
|population_density_rank = 81
|Jîn-kháu bi̍t-tō͘ pâi-miâ = 81
|goân-siú chit-bū-miâleader_title1 = kok-ka chú-se̍k
|hiān-jīm goân-siúleader_name1 = [[Si̍p Kīn-pêng]]
|thâu-lâng chit-bū-miâ leader_title2= kok-bū-īⁿ chóng-lí
|hiān-jīm thâu-lângleader_name2 = [[Lí Khek-kiông]]
|tiong-iong gîn-hângcentral_bank = [[Tiong-kok jîn-bîn gîn-hâng]]
|hoè-pè tan-ūicurrency = [[Jîn-bîn-pè]]
|hoè-pè tāi-hōcurrency_code = CNY, RMB
|hoè-pè hû-hōcurrency_symbol = ¥
|Gini = 0.469
|Gini nîGini_year = 2014
|GDPGDP_nominal = 10.355 bān-ek
|GDP nîGDP_nominal_year = 2014
|pêng-kin GDPGDP_nominal_per_capita = 7,589
|pêng-kin GDP nî = 2014
|HDI = 0.719
|HDI nîHDI_year = 2013
|languages =
|thong-iōng gí-giân =
|chú-iàu cheh-ji̍tfestivals = [[kok-khèng]] ([[10 goe̍h 1 ji̍t]])
|kok-ka tāi-hōcountry_code = CHN
|cctld = .cn
|kok-chè bāng-he̍k miâ-chheng sok-siá = .cn
|kok-chè tiān-oē khu-hōcalling_code = +86
}}
'''Tiong-hôa jîn-bîn kiōng-hô-kok''' ([[Hàn-jī]]: 中华人民共和国) sī [[Tiong-kok Kiōng-sán-tóng]] léng-tō hā ê [[Siā-hōe-chú-gī]] [[kok-ka]], tī [[1949-nî]] [[10 go̍eh 1 ji̍t]] sêng-li̍p. Tiong-kok tī [[A-chiu]] ê tang-pō͘, thó͘-tē [[bīn-chek]] tāi-iok sī 960-bān pêng-hong kong-lí, [[jîn-kháu]] chhiau-kòe 12-ek. Siú-to͘ tī [[Pak-kiaⁿ]], sī A-chiu thó͘-tē siāng-kài tōa ê kok-ka, tī sè-kài siōng ôan-ná sī pâi-tī chêng-kúi-miâ. Tiong-kok ū 56-ê [[bîn-cho̍k]], ki-tiong [[Hàn-cho̍k]] jîn-kháu tē-it chōe. Tiong-kok bô [[kok-gí]], nā-ū [[kok-ka thong-iōng gí-giân]], chìng-sik chhing-ho͘ sī [[Hàn-gí]] [[Phó͘-thong-ōe]](Mandarin). [[Phó͘-thong-ōe]] í [[Tiong-kok]] [[Pak-hng-oē]] uî ki-chhó͘ [[hong-giân]], í [[Pak-kiaⁿ]] gí-im uî piao-chún im.
匿名使用者