"Âng-chhài-thâu" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
[[File:Carrots with stems.jpg|thumb|right|150px]]
'''Âng-chhài-thâu''' (Hàn-jī: 紅菜頭; [[ha̍k-miâ]]: ''Daucus carota subsp. sativus''), '''âng-lo̍k-po̍k-á''' (紅蘿蔔仔), '''lin35li̋n-jin51jín''' ([[Ji̍t-bûn-gí]]: {{lang|ja|人蔘, にんじん}} ''RinJin''), '''lâ-pa̍k''', '''nâ-po̍k''' (蘿蔔) sī chi̍t chióng [[iá-âng-chhài-thâu]] ê [[á-chéng]]. Ī--ê kin ē-sái choh [[chhài-se]] hō͘-lâng chia̍h.
 
{{phí}}