"Cheskoslovakia" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
机器人:变更分类Au-chiu le̍k-sú为Au-chiu ê le̍k-sú
~ (机器人:变更分类Au-chiu le̍k-sú为Au-chiu ê le̍k-sú)
{{stub}}
 
[[CategoryLūi-pia̍t:Au-chiu ê le̍k-sú]]
[[CategoryLūi-pia̍t:Bô-tī-leh ê kok-ka]]