"Hi-lia̍p-hóe" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
机器人:变更分类Au-chiu le̍k-sú为Au-chiu ê le̍k-sú
('''Hi-lia̍p-hóe''' sī chi̍t khoán pàng-hóe bú-khì (''incendiary weapon''), chhut-hiān tī Tang Lô-má Tè-kok (Byzantine) sî-tāi, tāi-seng tī t… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
~ (机器人:变更分类Au-chiu le̍k-sú为Au-chiu ê le̍k-sú)
 
 
{{stub}}
 
[[CategoryLūi-pia̍t:Bú-khì]]
[[CategoryLūi-pia̍t:Au-chiu ê le̍k-sú]]