"Maya lâng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
机器人:变更分类Bí-chiu le̍k-sú为Bí-chiu ê le̍k-sú
('''Maya lâng''' sī tùi chi̍t kóa Mesoamerica ê chāi-tē bîn-cho̍k ê hō-miâ, in seng-oa̍h tī kin-á-ji̍t Mexico lâm-pō͘, Guatemala, Bel... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
~ (机器人:变更分类Bí-chiu le̍k-sú为Bí-chiu ê le̍k-sú)
 
{{stub}}
 
[[CategoryLūi-pia̍t:Bí-chiu ê le̍k-sú]]