"Boudicca" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
bot ho͘-im kái-chèng (-té-bé +tè-bé)
~ (bot ho͘-im kái-chèng (-té-bé +tè-bé))
'''Boudicca''' (iok Āu 26–60 nî)<ref>{{cite encyclopedia|title=Boudicca |encyclopedia=Encyclopedia of women in the ancient world |author= Joyce E. Salisbury|year=2001|isbn= 1-57607-585-0}}</ref>, iā ū siá '''Boudica''', [[Ui-le̍k-sū-gí]] kóng '''Buddug''', sī kó͘-chá [[Britain]] ê [[Celt]] pō͘-cho̍k [[Iceni]] ê lú-ông, goân-lâi mā sī [[Prasutagus]] ê ông-hō͘. Boudica tī 60 kàu 61 nî kan niá-chhōa liáu chi̍t kái tùi [[Lô-má Tè-kok]] ê hoán-khòng. I -bé chiàn-pāi liáu-āu bô lōa kú kòe-sin.
 
== Khí-sū ê pōe-kéng ==