"Cho͘-chit-ha̍k" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~無編輯摘要
無編輯摘要
 
:''Siā-hōe kho-ha̍k lāi-bīn mā-ū "cho͘-chit-ha̍k", ia̍h-tio̍h-sī [[cho͘-chit-lūn]].''
[[File:Histology (1).jpg|thumb|right|255px|<center> {{PAGENAME}} (1950) </center>]]
 
'''Cho͘-chit-ha̍k''' ([[Eng-gí]]: ''Histology'') sī tùi [[tōng-bu̍t]] kap [[si̍t-bu̍t]] ê [[sè-pau]] kap [[cho͘-chit (seng-bu̍t-ha̍k)|cho͘-chit]] ê [[kái-phò]] gián-kiù. Hong-hoat sī chè-chō cho͘-chit ê [[chhiat-phìⁿ]], koh lī-iōng [[hián-bî-kiàⁿ]] lâi koan-chhat. Cho͘-chit-ha̍k sī [[seng-bu̍t-ha̍k]] kap [[i-ha̍k]] ê ki-chhó͘ ha̍k-kho chi it.