"Hoat-lân-se Tē-jī Tè-kok" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
机器人:变更分类Hoat-kok le̍k-sú为Hoat-kok ê le̍k-sú
無編輯摘要
~ (机器人:变更分类Hoat-kok le̍k-sú为Hoat-kok ê le̍k-sú)
Tē-jī Tè-kok tī 1870 nî 9 goe̍h 4 ji̍t in-ūi tī [[Sedan Chiàn-e̍k]] chiàn-su [[Prussia]] chia̍h kiat-sok.
 
[[CategoryLūi-pia̍t:Hoat-kok ê le̍k-sú]]