"Chu-liāu" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
{{Other uses}}
'''Chu-liāu''', ū sî tòe Eng-gí kóng '''''data''''' ("té-thah"), sī chí chi̍t cho͘ liōng-sèng (''quantitative'') he̍k-chiá chit-sèng (''qualitative'') ê [[kè-ta̍t]] (''value''). Ha̍k-su̍t ia̍h sī sán-gia̍p siōng ēng data ê koan-liām lí-kái chu-liāu, chiong in kè-sǹg, siu-chi̍p, pò-kò kap hun-sek.
 
== Iōng-gí ==