"Cha̍p-la̍k-tāi-kok" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ (唐吉訶德的侍從 sóa Mahajanapada chit ia̍h khì Cha̍p-la̍k-tāi-kok
 
[[File:Mahajanapadas (c. 500 BCE).png|right|300px|thumb|16 MahajanapadaCha̍p-la̍k-tāi-kok ê tē-tô͘]]
 
'''MahajanapadaCha̍p-la̍k-tāi-kok''' ([[Hoân{{lang-sa|Hoân-bûn]]:महाजनपद}} महाजनपद)''Mahajanapada'', ì-sù sī "tōa-kok",) sī [[Ìn-tō͘]] le̍k-sú siōng ê chi̍t ê sî-kî, tāi-iok tī se-goân chêng 600 nî kàu 300 nî, chìn-chêng sī [[Vedic sî-tāi]]. MahajanapadaCha̍p-la̍k-tāi-kok chú-iàu sī 16 ê tōa-kok pēng-li̍p cheng-pà, chia-ê tōa-kok chú-iàu hun-pò͘ tī Ìn-tō͘ tiong-pak-pō͘ ê [[Ìn-tō͘-hô Hêng-hô Pêⁿ-po͘]]. [[Magadha Kok]] ê si̍t-le̍k siōng kiông, keng-kòe [[Haryanka ông-tiâu|Haryanka]], [[Shishunaga ông-tiâu|Shishunaga]], [[Nanda Tè-kok|Nanda]] kap [[Maurya Tè-kok|Maurya]] 4 ê ông-tiâu ê hoat-tián kap khok-tiuⁿ, chòe-āu iû Maurya ông-tiâu tī kong-goân chêng 4 sè-kí bóe-kî thóng-it liáu Ìn-tō͘ tōa-pō͘, kiat-sok liáu MahajanapadaCha̍p-la̍k-tāi-kok sî-tāi.
 
{{Cha̍p-la̍k-tāi-kok}}
{{Mahajanapada}}
 
[[Lūi-pia̍t:MahajanapadaCha̍p-la̍k-tāi-kok| ]]
[[Lūi-pia̍t:Ìn-tō͘ ê le̍k-sú]]
9,160

次編輯