"Sudan" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

Ahmed Awad Ibn Auf new president 2019.
無編輯摘要
(Ahmed Awad Ibn Auf new president 2019.)
piau-chhiam: Ēng hêng-tōng pian-chi̍p tī chhiú-ki-á bāng-ia̍h kái--ê
| government_type = [[Dominant-party system|Dominant-party]] [[Federation|federal]] [[Presidential system|presidential republic]]
| leader_title1 = [[List of heads of state of Sudan|President]]
| leader_name1 = [[OmarAhmed al-BashirAwad Ibn Auf]]
| leader_title2 = [[List of heads of government of Sudan|Prime Minister]]
| leader_name2 = [[Bakri Hassan Saleh]]Vacant
| leader_title3 = [[Vice President of Sudan|Second Vice President]]
| leader_name3 = [[Hassabu Mohamed Abdalrahman]]Vacant
| legislature = [[National Legislature (Sudan)|National Legislature]]
| upper_house = [[Council of States (Sudan)|Council of States]]