"Sudan" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

→‎Ki-pún chu-liāu: Ahmed Awad Ibn Auf 2019.
(Ahmed Awad Ibn Auf new president 2019.)
piau-chhiam: Ēng hêng-tōng pian-chi̍p tī chhiú-ki-á bāng-ia̍h kái--ê
→‎Ki-pún chu-liāu: Ahmed Awad Ibn Auf 2019.
piau-chhiam: Ēng hêng-tōng pian-chi̍p tī chhiú-ki-á bāng-ia̍h kái--ê
* [[Siú-to͘]]: [[Khartoum]]
* Siāng-tōa ê siâⁿ-chhī: Khartoum
* [[Chóng-thóng]]: [[OmarAhmed HasanAwad AhmadIbn al-BashirAuf]]
* [[Bīn-chek]]: 2,505,810 [[km²]] (pâi tē-10-ūi)
* [[Jîn-kháu]]:
15

次編輯