"Pythagoras" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

Chhú-siau Risto hot sir (thó-lūn) ê siu-tēng-pún 1930223
(Image)
(Chhú-siau Risto hot sir (thó-lūn) ê siu-tēng-pún 1930223)
piau-chhiam: 復原
 
[[File:Pythagoras in the Roman Forum, Colosseum.jpg|thumb|]]
 
'''Pythagoras''' ([[Hi-lia̍p-gí]]: Πυθαγόρας; iok Chêng 570 kàu 495 nî) sī [[Ionia]] chhut-sin ê [[Hi-lia̍p]] tiat-ha̍k-ka, sò͘-ha̍k-ka, it-poaⁿ jīn-ûi sī [[Pythagoras-phài]] ê chhòng-sú-chiá.
 
匿名使用者