"Panasonic" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

 
 
== Hō-miâ ==
Pún kong-sī 1935 nî kàuchì 2008 nî kî-kan ê hō-miâ sī '''Matusita Tiān-khì Sán-gia̍p Tu-sek Hōe-siā''' (松下電器産業株式会社); in tī 2008 nî 1 goe̍h 10 ji̍t soan-pò͘ kái hō ''Panasonic'', tong-nî 10 goe̍h si̍t-si. "Panasonic" sī in chá-chêng tio̍h í-keng tī thong-sè-kài sú-iōng ê pâi-chú.
 
Tû-liáu ''Panasonic'', in mā ū sú-iōng kòe chē khoán pâi-chú, kî-tiong chi̍t-ê sī '''National''', ùi Tâi-oân chá-sî hō chò '''Kok-chè-pâi''' (國際牌), chèng-sek teng-kì ê Hôa-gí miâ sī chhái-ēng kū Ji̍t-pún-miâ Hàn-jī ê '''Sông-hā Tiān-khì''' lâi hō--ê.
匿名使用者